Chính sách riêng tư

Khi độc giả truy cập vào trang web depvalanh.com sẽ không bị yêu cầu phải cung cấp các thông tin cá nhân như tên, tuổi, địa chỉ, hay số điện thoại.

Các thông tin như số lần truy cập, ngôn ngữ, hình ảnh, định vị của người dùng khi vào website depvalanh.com sẽ được chúng tôi bảo mật an toàn. Chúng tôi vẫn luôn nỗ lực sử dụng các công nghệ tối ưu để bảo mật điều đó. Chúng tôi sẽ không bán thông tin cho bên thứ 3, hay vì các mục đích thương mại nào khác. Trừ trường hợp có yêu cầu cung cấp từ cơ quan có thẩm quyền.

Các quy định về chính sách riêng tư tại Depvalanh có thể được thay đổi để phù hợp với thời cuộc, và pháp luật hiện hành. Chính vì thế, bạn cũng nên thường xuyên đọc lại các chính sách về riêng tư khi truy cập vào website của chúng tôi nhé.

Đẹp và Lành
Logo
Enable registration in settings - general